دوشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1387
میگو ،عامل پیشگیری ازبیماریهای قلبی- عروقی و سرطان مقدمه
ماهی ومیگو گروهی ازموادغذایی هستندکه درسلامت انسان وپشگیری ازبیماریها تاثیر فراوان دارند این موادغذایی که دارای ارزش تغذیه ای بسیار می باشند چنانچه به مقدا رکافی یعنی 2 تا 3باردربرنامه غذایی هفتگی افرادگنجانده شوند درپیشگیری ازبیماریها وحتی کنترل وکمک به بهبود عوارض و اختلالات مختلف اثرات مهمی خواهند داشت.
امروزه ثابت شده است که مصرف ابزیان به علت داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده خاصی بنام امگا -3 درپا یین اوردن چربی های نامطلوب خون مانند کلسترول تام،LDL،VLDL وتری گلیسریدها تاثیر مهمی دارد بنحوی که مصرف اسیدهای چرب غیراشباع امگا -3 ،که درمیگو وسایر فراوردهای دریایی بوفور یافت می شوند سبب کاهش ابتلا به بیماریهای قلبی –عروقی شده ودرحفظ تعادل ونگهداری ان درحدمناسب نیزنقش بسزایی دارد .
ارزش تغذیه ای میگو:
میگومنبع عالی ویتامین B12 ،ویتامینD،سلینیوم وچربیهای غیراشباع است.میگویک پروتئین با کالری کم محسوب می شود
همچنیین گوشت میگو دارای ویتامینهای B1،B2،B6،اهن،پتاسیم وویتامینE می باشد.
اسیدهای امینه گوشت میگو عبارتند از:
ارژنین-لیزین-میتونین- لو سین-ایزولوسین-فنیل الانین-تیرونین-سرونین-لیستین.همچنین میگویک منبع عالی اسید امینه تریپتوفان است این اسیدامینه دربدن به نیاسین تبدیل میشود.
بنابراین میگو دارای نیاسین فوق العاده بالا یی است.
مواد معدنی گوشت میگو عبارتنداز:کلسیم،فسفر،مس،ید،روی وسلنیوم.
سلنیوم یکی از مواد معدنی است که با اثر انتی اکسیدانی خود به پشگیری از سرطان کمک می کند این ماده درمیگو به مقدار بسیارزیادی وجود دارد تنها مصرف روزانه 120گرم میگو 81.7درصد نیازروزانه به این ماده مغذی (سلنیوم)رابرطرف میکند.
نقش سلنیوم درنوسازی وترمیم بخش های تخر یب شده DNA به طور کامل روشن است.بعلاوه سلنیوم درفعالیت انزیم گلوتاتیون پراکسیدازدخالت دارد.این انزیم درکبد موادسمی ومضر راخنثی میکند.هنگامی که سطح سلنیوم درخون وکبدکاهش می یابد،عوامل اکسیدانی ورادیکال های ازاد ،موجب تخریب DNA وایجادسلولهای سرطا نی ورشد انهامی شوند.


بامصرف120گرم میگوحدود70.4درصدنیازروزانه ویتامینB12 و81درصدنیازروزانه ویتامین B6تا مین میشود.این میزان
برای کنترل هموسیستئین (هموسیستئین ماده ای است که باعث تخریب دیواره عروق میشود وبعنوان یک عامل مهم درایجاد
بیماریهای عروقی کرونر بشمار می رود) پلاسما مفید است.
همچنین میگوحاوی اسید چرب امگا- 3 است که علاوه برپیشگیری ازبیمارییهای قلبی درکنترل التهاب وپیشگیری ازلخته شدن خون نقش کاملا موثری دارد.
کلسترول میگو:
بیشتر افراد تصورنادرستی درمورد مصرف میگو دارند در هر110گرم میگو 200 میلی گرم کلسترول وجود دارد،براین اساس بسیاری از مردم ازمصرف ان اجتناب می کنند ،درحالیکه برپایه بسیاری ازمطالعات انجام شده ،باوجودغنی بودن میگو ازکلسترول ،هیچ دلیلی برای اجتناب ازمصرف ان وجود ندارد.
مطالعات در مورد اثر میگو و تخم مرغ روی سطح کلسترول افراد که کلسترول انها طبیعی بوده ،نشان می دهد که رژیم غذایی حاوی میگو ،میزان LDL (چربی بد خون )را به مقدار کم و میزان HDL (چربی خوب خون )را به مقدار بیشتری افزایش می دهد،درنتیجه نسبت LDL به HDLرا کاهش می دهد ،در صورتیکه مصرف تخم مرغ نتایج عکس مصرف میگو را داشته است ،بعلاوه باتوجه به اینکه مصرف میگو سطح تری گلسیریدخون راتا 13درصد کاهش می دهد،بنابراین مصرف میگو باکاهش خطربیماریهای قلبی –عرقی همراه است.

گرداوری وتدوین / شیروان عنایتی